Informacje

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zawiadamia zgodnie § 140 Statutu, że zebrania poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się w terminie od 24 maja do 7 czerwca 2017 r.

Zgodnie ze Statutem w Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział tylko członkowie Spółdzielni (tzn. osoby, które złożyły deklarację, zostały przyjęte w poczet członków oraz wniosły wpisowe i udział).

Szczegółowy harmonogram działań oraz porządek obrad został przedstawiony w zawiadomieniu dostarczonym do skrzynek pocztowych: Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu 2017 (.pdf)

Dodatkowe informacje będą umieszczane stosownie do harmonogramu na stronie Walne Zgromadzenie 2017.

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie oferuje do wynajęcia lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową:

  • ul.Paderewskiego 18      – 38,65 m2
  • ul.Jagiellońska 56A        – 16,05 m2  – od 01.05.2017 r. (magazyn)

Szczegółowe informacje pod nr tel.58/530-41-88

Oferta pracy w SDK

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie zatrudni na stanowisku instruktora ds. kultury w Spółdzielczym Domu Kultury.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu lub pełny etat.
Wymagania: wykształcenie minimum średnie, mile widziane doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w Spółdzielczym Domu Kultury przy ul. Żwirki 49 w Tczewie, tel. 58-531-05-81 albo w Dziale Kadr Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie przy al. Zwycięstwa 6, tel. 58-530-41-74.

Zainteresowanych prosimy o składanie CV wraz z listem motywacyjnym w sekretariacie Spółdzielni do 30.04.2017.

Nagroda im. dr. Ryszarda Jajszczyka

Z satysfakcją informujemy, że podczas centralnych uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2016” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie otrzymała nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie im. dr. Ryszarda Jajszczyka za osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku  spółdzielczości mieszkaniowej.

Nagroda-ZRSMRP

 

Zmiana Statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie informuje, że w dn. 27.07.2106 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie Statutu Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą nr 6/2016 Walnego Zgromadzenia.

W nowo opublikowanym Statucie zmiany zostały przedstawione pogrubionym drukiem.

Uwaga, włamania do piwnic!

W związku ze zwiększoną liczbą włamań do piwnic apelujemy do lokatorów o niepozostawianie otwartych drzwi do klatek schodowych oraz piwnic.

Prosimy również o zwracanie uwagi na zachowanie osób obcych przebywających w klatkach schodowych oraz o informowanie straży miejskiej lub policji o uzasadnionych podejrzeniach.

Obsługę kasową prowadzi Monetia

Od 01.03.2016 obsługę kasową w siedzibie spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie prowadzi agencja Monetia sp. z o. o.

Za wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie prowizje nie będą pobierane, natomiast koszt wypłaty wynosił będzie 5 zł.

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego prowadzonych przez PKO BP S.A. Oddział w Tczewie.

Numery te mają postać: XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Własny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości numer można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Zasady przekształcania starych zasobów

Zasady przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie. Czytaj dalej…

Zasady przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz dokonywania wypłat

Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 25.06.2015 r. została zatwierdzona „Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat” wraz formularzami oświadczeń, umożliwiających wskazanie numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mail. Formularze można uzyskać ze strony internetowej, w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 oraz w Administracjach Osiedli. Oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności pracownika Spółdzielni.

Przyjęta instrukcja ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, zasad dokonywania wypłat, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów i klientów.

Formularz dot. liczby zamieszkałych osób

Od 1 czerwca 2015 opłata za wywóz nieczystości dot. lokali mieszkalnych w Tczewie będzie naliczana w comiesięcznej opłacie za mieszkanie również w przypadku lokali o statusie odrębnej własności.

Użytkownicy wszystkich rodzajów lokali mieszkalnych powinni zgłaszać zmiany liczby zamieszkujących osób na przygotowanym w tym celu formularzu: OŚWIADCZENIE – liczba zamieszkałych osób (.pdf)

Odczyty podzielników CO

W związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Uwaga na oszustwa

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

tel. 58-531-44-07

BZ

187 budynków mieszkalnych

8.811 lokali mieszkalnych

ok. 17.900 mieszkańców

AO Czyżykowo
AO Garnuszewskiego
AO Suchostrzygi I
AO Suchostrzygi II
AO w Pelplinie
AO w Gniewie

W mediach o nas

Brak możliwości komentowania