Informacje

Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego – ul.Jagiellońska

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę lokalu o pow.50,40 m2 przy ul.Jagiellońskiej 56 (stara baza ZBR) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Oferty należy składać do 18.02.2016 r. w sekretariacie Spółdzielni przy Al.Zwycięstwa 6 (piętro,pok.12).

Bliższych informacji udziela Iwona Alfuth ,tel.58/530-41-88

Zmiana wysokości opłat za odbiór odpadów nie wywołuje obowiązku składania nowych deklaracji

Informujemy, że w związku z otrzymanymi przez Państwa zawiadomieniami o zmianie wysokości opłat za mieszkanie nie ma obowiązku składania nowych oświadczeń (deklaracji) o liczbie zamieszkałych osób. Nowe oświadczenie należy składać jedynie w sytuacji, gdy zmienia się liczba osób zamieszkałych lub zmienia się sposób segregacji odpadów przez użytkowników lokalu.

Apel do mieszkańców w sprawie parkowania samochodów

Apelujemy o parkowanie pojazdów przodem do budynków. Sprawa dotyczy w szczególności miejsc postojowych znajdujących się blisko okien i elewacji. Powszechnie wiadomo, że spaliny są szkodliwe dla zdrowia, a ponadto mogą powodować okopcenie ścian. Tymczasem utrudniony rozruch samochodu w okresie zimowym powoduje silniejszą emisję spalin. Szczególnie ze starszych aut zasilanych olejem napędowym. Co prawda przepisy nie regulują tej sprawy, starajmy się jednak aby parkowanie nie było uciążliwe dla sąsiadów.

Podobnie, zawsze starajmy się ustawić auto precyzyjnie, zgodnie z wyznaczonymi miejscami. Nawet jeżeli przystajemy tylko na chwilę. Nie zakładajmy, że „przecież za chwilę odjeżdżamy”. Jeżeli obok naszego zdąży zaparkować na dłużej kolejne auto, co najmniej jedno miejsce postojowe zostaje zmarnowane.

Zasady przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz dokonywania wypłat

Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 25.06.2015 r. została zatwierdzona „Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat” wraz formularzami oświadczeń, umożliwiających wskazanie numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mail. Formularze można uzyskać ze strony internetowej, w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 oraz w Administracjach Osiedli. Oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności pracownika Spółdzielni.

Przyjęta instrukcja ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, zasad dokonywania wypłat, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów i klientów.

Formularz dot. liczby zamieszkałych osób

Od 1 czerwca 2015 opłata za wywóz nieczystości dot. lokali mieszkalnych w Tczewie będzie naliczana w comiesięcznej opłacie za mieszkanie również w przypadku lokali o statusie odrębnej własności.

Użytkownicy wszystkich rodzajów lokali mieszkalnych powinni zgłaszać zmiany liczby zamieszkujących osób na przygotowanym w tym celu formularzu: OŚWIADCZENIE – liczba zamieszkałych osób (.pdf)

Operacje gotówkowe

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej nr 26/2013 z dn. 21.10.2013 od wypłat gotówkowych dokonywanych w Agencji PKO BP przy Alei Zwycięstwa 6 będą pobierane prowizje w wysokości 6 zł (na podstawie taryfy prowizji i opłat bankowych).

Wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, dokonywane w poniżej wymienionych oddziałach i agencjach PKO BP, są przyjmowane bez prowizji:

Oddział 1 PKO BP Tczew, ul. J. Dąbrowskiego 7
Oddział 3 PKO BP Tczew, ul. Żwirki 50
Agencja PKO BP Tczew, al. Zwycięstwa 6
poniedziałek: 8:30 – 15:30, wtorek – piątek: 7:30 – 14:30
Agencja PKO BP Pelplin, ul. Wybickiego 12
Agencja PKO BP Gniew, ul. Piłsudskiego 14

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu Państwa wpłaty są księgowane automatycznie, niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu bankowego.

Rachunek bankowy Spółdzielni prowadzony jest w PKO BP S.A. Oddział w Tczewie, numery mają postać:
XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Indywidualny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości, numer ten można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Odczyty podzielników CO

W związku z wymianą w całych zasobach wyparkowych podzielników kosztów c.o. na podzielniki elektroniczne, odczyty odbywają się drogą radiową z zachowaniem dotychczasowego harmonogramu.

W związku z tym, nie ma konieczności wchodzenia do mieszkań oraz informowania o terminie przeprowadzania odczytów. Jedynie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, przedstawiciel firmy ASTRON umówi się na bezpośredni odczyt w mieszkaniu.

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Uwaga na oszustwa

W związku ze zgłoszeniami lokatorów o przypadkach oferowania usługi polegającej na wymianie drzwi wejściowych do mieszkań oraz powoływania się na rzekomą umowę ze spółdzielnią wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie nie zlecała ani nie podpisywała z żadną firmą umowy na wymianę drzwi wejściowych do mieszkań.
Prosimy o powiadamianie administracji osiedla lub policji o pojawieniu się osób oferujących wykonanie w/w usług i powołujących się na umowę ze spółdzielnią.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

tel. 58-531-44-07

BZ

189 budynków mieszkalnych

8.810 lokali mieszkalnych

ok. 18.260 mieszkańców

AO Czyżykowo
AO Garnuszewskiego
AO Suchostrzygi I
AO Suchostrzygi II
AO w Pelplinie
AO w Gniewie

W mediach o nas

Brak możliwości komentowania