AO6

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Administracja Osiedla „Suchostrzygi II”

ul. Akacjowa 5, 83-110 Tczew

58-532-75-90

Kierownik: Stanisław Szczęsny

AO6

2.479 lokali mieszkalnych

ok. 5.400 mieszkańców

59 budynków mieszkalnych

Więcej...

Aktualności Administracji Osiedla „Suchostrzygi II” (AO6)

Armii Krajowej 21b – wymiana ekranów balkonowych

W związku z planowanym od dnia 14.11.2017r rozpoczęciem prac remontowych /wymiana ekranów balkonowych/ przy budynku Armii Krajowej 21 B zostanie rozstawione rusztowanie – dotyczy mieszkań M-2 o numerach:

1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61

Prosimy o zabezpieczenie mienia znajdującego na balkonie i pouczenie dzieci o zakazie przebywania na rusztowaniu jak i w okolicy.

Remont wykona firma : Zakład Murarski  Piotr Miotk

 

Apel do mieszkańców

Z uwagi na panujące warunki pogodowe w okresie jesienno-zimowym oraz ze względu na utraty ciepła, Administracja Osiedla Suchostrzygi II zwraca się z apelem do mieszkańców o zadbanie, aby okna piwniczne oraz okna i drzwi klatek schodowych były zamknięte.

Ewentualne wietrzenie klatek schodowych i piwnic winno odbywać się w możliwie najkrótszym czasie.

Brak możliwości komentowania