AO6

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Administracja Osiedla „Suchostrzygi II”

ul. Akacjowa 5, 83-110 Tczew

58-532-75-90

Kierownik: Stanisław Szczęsny

AO6

2.479 lokali mieszkalnych

ok. 5.400 mieszkańców

59 budynków mieszkalnych

Więcej...

Aktualności Administracji Osiedla „Suchostrzygi II” (AO6)

Armii Krajowej 21 A – wymiana ekranów balkonowych

Administracja Osiedla Suchostrzygi II informuje, że od dnia 24.10.2017 r. przy budynku Armii Krajowej 21A – dotyczy pionu mieszkań o numerach :  1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61   zostanie rozstawione rusztowanie. Rozpoczną się prace remontowe /wymiana ekranów balkonowych / . W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie mienia znajdującego się na balkonach na czas wykonywania prac.

Przewidywany termin zakończenia prac : 15.11.2017 r.

Wymiana ekranów balkonowych – Akacjowa 2c

Administracja Osiedla Suchostrzygi II informuje, że od dnia 20.10.2017 r. przy budynku Akacjowej 2c – dotyczy pionu mieszkań o numerach : 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63

zostanie rozstawione rusztowanie. Rozpoczną się prace remontowe /wymiana ekranów balkonowych / .

W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie mienia znajdującego się na balkonach na czas wykonywania prac.

Przewidywany termin zakończenia prac: 15.11.2017 r.

Akacjowa 7- prace związane z remontem pionów p.poż

Administracja Osiedla Suchpostrzygi II Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie informuje,że z dniem 10.10.2017 r.  przed budynkiem Akacjowa 7 A i B rozpoczną się zewnętrzne prace remontowe polegające na wykonaniu przyłączy wodociągowych dla zasilenia instalacji przeciwpożarowych dla budynku Akacjowa 7 .

Przewidywany termin zakończenia prac: 27.10.2017.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wymiana ekranów balkonowych – Akacjowa 2c

Administracja Osiedla Suchostrzygi II informuje,że od dnia 27.09.2017 r.  zostanie rozstawione rusztowanie przy balkonach celem wymiany ekranów przy budynku Akacjowa 2c – dotyczy pionu mieszkań o numerach:

2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56, 62

Prosimy nie korzystać z balkonów w czasie trwania remontu oraz zabezpieczyć mienie znajdujące się na balkonach na czas wykonywania prac.

Przewidywany termin zakończenia prac: 30.10.2017 r.

Wymiana ekranów balkonowych – Akacjowa 2A

Administracja Osiedla Suchostrzygi II informuje, że od dn. 25.09.2017 r. zostanie rozstawione rusztowanie przy balkonach celem wymiany ekranów przy budynku Akacjowa  2A – dotyczy pionu mieszkań o numerach: 4, 10, 16, 22, , 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64.

Przewidywany termin zakończenia prac: 13.10.2017 r.

Prosimy nie korzystać z balkonów w czasie trwania remontu oraz zabezpieczyć mienie znajdujące się na balkonach na czas wykonywania prac.

Rodziców i opiekunów dzieci prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i pouczenie o zakazie przebywania na rusztowaniu jak i w okolicy.

Brak możliwości komentowania