AO6

Aktualności dot. osiedla Suchostrzygi II (AO6)

Remont ekranów balkonowych

Administracja Osiedla Suchostrzygi II informuje, że od dn. 8.08.2017 r. zostanie rozstawione rusztowanie przy balkonach celem wymiany ekranów przy budynku Jodłowej 1 B – dotyczy pionu mieszkań o numerach: 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64.

Prosimy o zabezpieczenie mienia znajdującego się na balkonach na czas wykonywania prac.

Rodziców i opiekunów dzieci prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i pouczenie o zakazie przebywania na rusztowaniu jak i w okolicy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Administracja Osiedla „Suchostrzygi II”

ul. Akacjowa 5, 83-110 Tczew

58-532-75-90

AO6

59 budynków mieszkalnych

2.479 lokali mieszkalnych

ok. 5.400 mieszkańców

Brak możliwości komentowania