Apel do mieszkańców

Z uwagi na panujące warunki pogodowe w okresie jesienno-zimowym oraz ze względu na utraty ciepła, Administracja Osiedla Suchostrzygi II zwraca się z apelem do mieszkańców o zadbanie, aby okna piwniczne oraz okna i drzwi klatek schodowych były zamknięte.

Ewentualne wietrzenie klatek schodowych i piwnic winno odbywać się w możliwie najkrótszym czasie.

Brak możliwości komentowania