Wynajęcie ogrodzonego miejsca przy kojcu na ul. Sobieskiego 34,35

Informujemy, że do Spółdzielni wpłynął wniosek o odpłatne wynajęcie ogrodzonego miejsca przy kojcu śmietnikowym przy ul. Sobieskiego 34/35 w Tczewie.

Wszelkie uwagi lokatorów w tej sprawie prosimy zgłaszać do Administracji Osiedla im. A.Garnuszewskiego w Tczewie ul. Saperska 11A do dnia 28.04.2017 r.

Po upływie tego terminu, w przypadku braku zastrzeżeń przedmiotowe miejsce zostanie wynajęte a środki z wynajmu zasilą fundusz remontowy nieruchomości.

Jedności Narodu 8 A i B – malowanie klatek schodowych

Administracja Osiedla Garnuszewskiego w Tczewie informuje, że od dnia 24.04.2017. rozpoczną się prace malarskie w klatkach A i B  budynku przy Jedności Narodu 8. Prace będą obejmowały malowanie klatek schodowych i korytarzy piwnicznych. Nastąpi również wymiana drzwi wejściowych do piwnic. O terminie malowania kolejnych klatek Administracja poinformuje odrębnym ogłoszeniem.

Prosimy o uprzątnięcie wszelkich niepotrzebnych rzeczy z ganków piwnicznych i pomieszczeń wspólnych: suszarni, wózkarni i pralni.

Wykonawcą jest Zakład Murarski Piotr Miotk

tel. kontaktowy 602-452-551.

Płukanie sieci wodociągowej

Zawiadamiamy, że w dniach 27-28.04.2017 r. i 03-05.05.2017 r. przeprowadzane będzie na osiedlu płukanie sieci wodociągowej.

Prace prowadzić będzie ZWiK Tczew Sp. z o.o. w godzinach nocnych tj. 22:00 – 6:00 na następujących ulicach:

27-28.04.2017 r. – Jedności Narodu, Al. Zwycięstwa, Saperska, Niepodległości

03-05.05.2017 r. – Sobieskiego, Wyzwolenia, Wojska Polskiego

Jedności Narodu 28C – wycięcie drzew

Administracja Osiedla A. Garnuszewskiego w Tczewie informuje, że na wniosek lokatorów planuje wycięcie sosny i 4 szt. lilaka pospolitego (bzu) rosnących od strony balkonów na wysokości klatki C przy budynku Jedności Narodu 28.

Ewentualne uwagi dotyczące w/w wycinki można zgłaszać do biura Administracji Garnuszewskiego przy ul. Saperskiej 11A lub tel. (58) 531-58-97 w ciągu 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Jedności Narodu 28C – wycięcie drzewa

Administracja Osiedla A. Garnuszewskiego w Tczewie informuje, że na wniosek lokatorów planuje wycięcie sosny rosnącej od strony balkonów na wysokości klatki C przy budynku Jedności Narodu 28.

Ewentualne uwagi dotyczące w/w wycinki można zgłaszać do biura Administracji Garnuszewskiego przy ul. Saperskiej 11A lub tel. (58) 531-58-97 w ciągu 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.