Jedności Narodu 13 – malowanie klatki schodowej

Zawiadamiamy, że od dnia 15.01.2018 r. rozpocznie się malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Jedności Narodu 13 w Tczewie.

Prace remontowe będzie prowadził Zakład Murarski Piotr Miotk z Tczewa tel. 602 452 551.

Umowny termin zakończenia robót 31.03.2018 r.

Sezon grzewczy.

Prosimy lokatorów, by w okresie grzewczym nie otwierać bez potrzeby okien w piwnicach i okien w pomieszczeniach wspólnych budynków.

Zapobiegnie to niepotrzebnym stratom ciepła.

O każdych nieprawidłowościach występujących w budynkach należy informować Administrację osobiście lub telefonicznie tel. 58 531 58 97.

Przebudowa ul. Jedności Narodu w Tczewie

Zawiadamiamy, że w dniu 19.06.2017 r. wznowione zostaną prace budowlane przy przebudowie ul. Jedności Narodu w Tczewie na odcinku od budynku nr 29E do ul. Gdańskiej.

Prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po terenie objętym robotami.

Prace budowlane na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tczewie będzie prowadziła firma STRABAG.