Akcja przewonienia gazu ziemnego

Zawiadamiamy, że w dniach 4 – 6 października 2016 r. na terenie osiedla będzie prowadzona coroczna akcja przewonienia gazu ziemnego. Prosimy lokatorów o zgłaszanie wykrytych nieszczelności na sieci gazowej rozdzielczej oraz na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach do Administracji Osiedla przy ul. Saperskiej 11A tel. 58 531 58 97 lub Pogotowia Lokatorskiego tel. 58 531 44 07.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

Zawiadamiamy, że od dnia 28.09.2016 r. (środa) rozpocznie się puszczanie ciepła w instalacje centralnego ogrzewania budynków znajdujących się na osiedlu.

W budynkach, które są pozbawione ciepłej wody z uwagi na prace modernizacyjne sieci na ulicy Jedności Narodu w Tczewie ciepło będzie dostarczane od 01.10.2016 r. (sobota).

Prosimy w okresie rozruchu ogrzewania budynków o maksymalne odkręcenie zaworów termostatycznych, by uniknąć zapowietrzenia grzejników.

Wszelkie usterki w instalacji centralnego ogrzewania prosimy zgłaszać do Administracji Osiedla tel. 58 531 58 97 (w godzinach pracy Administracji) lub do Pogotowia GPEC tel. 58 531 68 12, czy Pogotowia Lokatorskiego tel. 58 531 44 07.

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zawiadamiamy, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej przez GPEC nastąpi ponowna przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków przy ul. Jedności Narodu 7, 8, 9, 29E, 30, 30E, 31 w Tczewie.

Przerwa nastąpi od godz. 7:30 dnia 26.09.2016 r. (poniedziałek) i potrwa do godz. 24:00 dnia 30.09.2016 r. (piątek).

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Zawiadamiamy, że w związku z modernizacją sieci ciepłowniczej przez GPEC nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków przy ul. Jedności Narodu 7, 8, 9, 30, 29E w Tczewie.

Przerwa nastąpi od godz. 7:30 dnia 19.09.2016 r. (poniedziałek) i potrwa do godz. 24:00 dnia 23.09.2016 r. (piątek).

Malowanie klatek schodowych – Al. Zwycięstwa 4

Zawiadamiamy, że w dniu 01.09.2016 r. (czwartek) rozpoczną się prace remontowe związane z malowaniem klatek schodowych w budynku przy Al. Zwycięstwa 4 w Tczewie.

Roboty będzie prowadziła firma Usługi Ogólnobudowlane TIP – TOP Zbigniew Formela z Tczewa tel. 604 054 906.

Prace remontowe rozpoczną się od klatek A i B.

Umowny termin zakończenia robót 31.10.2016 r.

Sobieskiego 34 – docieplenie ściany od strony podwórza

Zawiadamiamy o rozpoczęciu robót budowlanych związanych z dociepleniem ściany zachodniej (od strony podwórza) budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 34 w Tczewie.

Prace prowadzi firma Zakład Robót Ogólnobudowlanych i Różnych Zygmunta Kwaśnika z Tczewa tel. 502 047 463.

Umowny termin zakończenia robót 30.09.2016 r.

Rozpoczęcie II etapu remontu ul. Jedności Narodu w Tczewie

Zawiadamiamy, że od dnia 19.07.2016 r. (wtorek) godz. 8:00 rozpoczną się roboty budowlane II etapu przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie. Prace na zlecenie Urzędu Miasta w Tczewie będzie również prowadziła firma „SKANSKA” S.A. Roboty będą polegały na przebudowie ulicy wraz z wymianą podziemnych sieci instalacyjnych dochodzących do budynków, co będzie się wiązało z czasowym wyłączeniem dostawy ciepłej wody i innych mediów. Od tego dnia ulica zostanie zamknięta dla ruchu dla większości pojazdów na odcinku od ul. Wojska Polskiego do budynku przy Jedności Narodu 29E. Zamknięte w dalszym ciągu będą wjazdy na przyszłe rondo na ul. Saperskiej na wysokości zjazdu do niecki i na Al. Zwycięstwa na wysokości garaży przy Al. Zwycięstwa 3.

Lokatorzy budynków przy Jedności Narodu 1,2,3 będą mieli umożliwiony dojazd do budynków tymczasową drogą wzdłuż garaży a lokatorzy budynku przy jedności Narodu 4 będą dojeżdżać do budynku tymczasową drogą poprowadzoną przy pawilonach na Jedności Narodu 6. Dojazd do budynków na Jedności Narodu 7,8 będzie możliwy drogami osiedlowymi od skrzyżowania przy klatce A budynku przy ul. Jedności Narodu 9.

Planowany termin zakończenia prac II etapu koniec listopada 2016 r.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po terenie objętym robotami.

Remont ul. Jedności Narodu w Tczewie

Zawiadamiamy, że od dnia 13.06.2016 r. (poniedziałek) godz. 9:00 rozpoczną się roboty budowlane I etapu przebudowy ul. Jedności Narodu w Tczewie. Prace na zlecenie Urzędu Miasta w Tczewie będzie prowadziła firma „SKANSKA” S.A. Roboty będą polegały na przebudowie ulicy wraz z wymianą podziemnych sieci instalacyjnych dochodzących do budynków, co będzie się wiązało z czasowym wyłączeniem dostawy ciepłej wody i innych mediów. Od tego dnia ulica zostanie zamknięta dla ruchu dla większości pojazdów na odcinku od ul. Wojska Polskiego do budynku Jedności Narodu 31E. Zamknięte zostaną też wjazdy na przyszłe rondo na ul. Saperskiej na wysokości zjazdu do niecki i na Al. Zwycięstwa na wysokości garaży Al. Zwycięstwa 3. Lokatorzy budynków przy Jedności Narodu 1,2,3 będą mieli umożliwiony dojazd do budynków tymczasową drogą wzdłuż garaży. Planowany termin zakończenia prac listopad 2016 r. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po terenie objętym robotami.