Dokumenty

Dokumenty dot. pracy organów Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

 

Plan pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2018 r.

Plan pracy Zarządu na I półrocze 2018 r.

Protokół Zarządu nr 01/2018

Brak możliwości komentowania