Organy

Organy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Ze względu na dużą  liczbę członków, Walne Zgromadzenie jest podzielone na części. Walne Zgromadzenie zwoływane  jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku. Szczegółowy opis kompetencji organów zawiera Statut Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z osób wybranych na okres 3 lat przez Walne  Zgromadzenie.

Aktualnie w Radzie Nadzorczej zasiadają:

 imię i nazwisko   funkcja w RN  reprezentowane osiedle
Franciszek Portjanko Przewodniczący Rady Nadzorczej os. Suchostrzygi II
Zofia Bielecka Sekretarz Rady Nadzorczej os. w Pelplinie
Jan Franczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej os. Garnuszewskiego
Leonard Spindel Sekretarz Komisji Rewizyjnej os. Suchostrzygi I
Benedykt Sobecki Członek Komisji Rewizyjnej os. Suchostrzygi II
Feliks Lewandowski Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Czyżykowo
Szczepan Samp Sekretarz Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Suchostrzygi I
Ryszard Brucki Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Garnuszewskiego
Marian Musiał Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Garnuszewskiego
Andrzej Solecki Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. w Gniewie
Ewa Wiśniewska Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Suchostrzygi I

 

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą:

Jerzy Konkolewski Prezes Zarządu
Józef Olech Z-ca Prezesa Zarządu
Janusz Labenz Członek Zarządu

 

Rady Osiedli

Rady Osiedli są organami konsulatacyjno-doradczymi Rady Nadzorczej i Zarządu

Brak możliwości komentowania