Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego – ul.Konarskiego 14

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg ofertowy

na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 35,00 mw budynku przy ul.Konarskiego 14 w Tczewie

z przeznaczeniem na działalność biurową

Oferty należy składać do 27.10.2017 r. do godz. 13.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni przy Al.Zwycięstwa 6, pok.nr 12.

Oferta powinna zawierać stawkę za 1 m2 netto/m-c.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji pok. nr 10, tel. 58/530-41-88

Brak możliwości komentowania