Przetargi

PRZETARGI

Przetarg na wykonanie audytów energetycznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie zaprasza do składania ofert przetargowych na wykonanie audytów energetycznych (dot: c.o. i c.w) dla spółdzielczych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Tczewie i Gniewie. Zestawienie budynków dla których zostaną wykonane audyty energetyczne stanowi zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Przedmiotowe opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zakresu i form sporządzania audytów energetycznych.
Audyty energetyczne powinny także zawierać obliczenia współczynników korekcyjnych metoda LAF (metodą wg strat cieplnych) oraz mocy zamówionej metodą opartą na bazie rzeczywistego zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków i podgrzewania wody wodociągowej (c.w.)
Zamkniętą kopertę zawierającą oferty cenowe wykonania audytów dla poszczególnych budynków, proponowane terminy realizacji oraz informacje o zawartości sporządzanych audytów (spis treści audytów) należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 21.08.2017 r. do godz. 13:00.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Spółdzielni, telefon 58-530-41-77 lub 58-531-44-07.
Udzielamy także informacji na zapytania przesłane pocztą elektroniczną na adres biuro@sm.tczew.pl.
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 – Zestawienie budynków

Brak możliwości komentowania