Przetargi

PRZETARGI

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na usuwanie drobnych awarii dekarsko-blacharskich w roku 2018.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie przy Al. Zwycięstwa 6, do dnia 31.01.2018r. Do godz. 1300

Na kopercie należy umieścić nazwę Wykonawcy oraz temat postępowania.

Prosimy o określenie w ofercie ryczałtowej ceny netto za 1 usunięta awarię dekarsko-blacharską.

Podana cena powinna obejmować:

  • gotowość do usunięcia awarii w ciągu dwóch dnia od zgłoszenia (dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne)

  • dojazd na miejsce oraz lokalizację przecieku wraz z ustaleniem przyczyny przecieku

  • transport niezbędnych materiałów i sprzętu

  • skuteczne usunięcie przecieku

  • uzyskanie potwierdzenia lokatora oraz Administracji danego Osiedla na wykonanie prac

  • minimum 6 m-cy gwarancji na wykonane prace

Do zaoferowanej wartości zostanie doliczony należny podatek VAT.

Wykonawcom, których oferty zostaną przyjęte przez Zarząd SM usługa będzie zlecana w miarę potrzeb przez kierowników Administracji Osiedla w Tczewie, Gniewie i Pelplinie.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferentów oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przetarg na wynajem mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego
Tczew, ul. Brzozowa 2A/2, powierzchnia użytkowa 51,79 m²

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² wynosi 10,00 zł + opłaty za używanie lokalu.

Czytaj dalej…

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

W TCZEWIE

83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa 6, tel. (58) 531-44-07, 531-44-78

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie ogrodzenia 10 – ciu placów zabaw zlokalizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie i Gniewie

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać po uprzednim zamówieniu w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym Spółdzielni w pok. nr 7. Opłata za specyfikację wynosi 36,90 zł (brutto) i należy ją wpłacić na konto Spółdzielni PKO BP SA 87102019090000350200362822 tytułem „specyfikacja”. Na powyższą kwotę zostanie wystawiona faktura VAT. Warunkiem udziału w w/w przetargu jest wniesienie wadium oraz opłaty za specyfikację.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.01.2018 r. do godz. 13.00 .

Szczegółowe informacje dotyczące w/w przetargu można uzyskać w Dziale Techniczno – Inwestycyjnym, telefon: 58 530-41-82.

Termin wykonania zamówienia 31.05.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Brak możliwości komentowania