Przetargi

PRZETARGI

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego

RADA NADZORCZA
Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie
zaprasza podmioty uprawnione
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Oferta winna zawierać:

  • informacje o podmiocie uprawnionym, jego kierownictwie, doświadczeniu zawodowym w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  • informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru ewidencyjnego,
  • termin i sposób badania sprawozdania finansowego,
  • sposób zapłaty i cenę końcową łącznie z kosztami pobytu.

Warunkiem rozpatrzenia oferty są przeprowadzone badania minimum trzech spółdzielni mieszkaniowych o wielkości powyżej 2 tysięcy lokali.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie:59 58-530-41-80.

Oferty należy składać w terminie do dnia 10 października 2017 r. w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO” na adres: Rada Nadzorcza, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew.

Brak możliwości komentowania