Sezon grzewczy.

Prosimy lokatorów, by w okresie grzewczym nie otwierać bez potrzeby okien w piwnicach i okien w pomieszczeniach wspólnych budynków.

Zapobiegnie to niepotrzebnym stratom ciepła.

O każdych nieprawidłowościach występujących w budynkach należy informować Administrację osobiście lub telefonicznie tel. 58 531 58 97.

Brak możliwości komentowania