Wycinka drzew

Administracja Osiedla Suchostrzygi II informuje o planowanej wycince drzew (dwóch świerków i tui) rosnących przed budynkiem Jaworowa 9 między klatką A i B.

Uwagi dotyczące w/w wycinki można zgłaszać do biura Administracji przy ul.Akacjowej 5 tel.58 532-75-90 w ciągu 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Brak możliwości komentowania