Zasady przekształcania starych zasobów

Zasady przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie.

Zgodnie z § 99 ust. 1 Statutu członkowie zamieszkujący ww. lokale przydzielone im po 1960 r., w przypadku gdy nie byli oni następcami prawnymi poprzednich członków, mogą przekształcić lokatorskie prawo w odrębną własność na następujących zasadach: 1. kwota przekształcenia stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokali i 3 % wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podawaną przez Wojewodę Pomorskiego za okres, w którym następuje przekształcenie, 2. należność może być rozłożona do 12 miesięcznych rat, 3. ustanowienie odrębnej własności następuje po wpłacie całej należności.

Kwoty z przekształcenia lokali przeznacza się na fundusz remontowy nieruchomości, w której nastąpiło przekształcenie.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku podany w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dn. 22 czerwca 2017 r. – dla województwa pomorskiego wynosi 4.376,00 zł (Dz. Urz. z 28.06.2017 r., poz. 2431).
3% z powyższej kwoty stanowi 131,28 zł.

Ww. obwieszczenie weszło w życie dn. 01.07.2017 r. i obowiązuje do 31.12.2017 r.

Przykład: mieszkanie o powierzchni użytkowej 50 m2.

Wyliczenie: 50 m2 pow. uż. x 131,28 zł = 6.564,00 zł
Kwota 6.564,028280 zł stanowi przykładową cenę przekształcenia prawa do lokalu w odrębną własność.

Brak możliwości komentowania