Historia

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie
rozpoczęła się w końcu XIX wieku.

Dnia 26 sierpnia 1898 r. powołano do życia spółdzielnię mieszkaniową pod nazwą „Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa” i zarejestrowano ją w Sądzie Powiatowym w Tczewie.
W październiku 1898 r. zakupiono 3 tys. m2 gruntu przy ul. Sobieskiego, celem wybudowania czterech domów z 27 mieszkaniami. 23 kwietnia 1900 r. domy te oddano do użytkowania lokatorom.

zdjęcie: najstarsze budynki przy ul. Sobieskiego w Tczewie
Pierwsze budynki z 1900 r. przy ul. Sobieskiego
fot. St. Zaczyński (czerwiec 1998)

Po zakończeniu tej inwestycji rozpoczęto budowę następnych domów. Do 1918 zbudowano 16 domów z 97 mieszkaniami.

W pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej trudno było Spółdzielni funkcjonować. Kryzys gospodarczy, brak środków na remonty uniemożliwiały rozwój Spółdzielni. Dopiero w latach 30-tych rozpoczęto budowę nowych domów: Sobieskiego 34, 35, Wybickiego 22, Paderewskiego 15.
Przed wybuchem II wojny światowej Spółdzielnia posiadała 20 budynków – 135 mieszkań. Liczba członków wynosiła 179 osób. W czasie okupacji Niemcy przejęli majątek Spółdzielni w administrację. Spółdzielnia w tym czasie nie funkcjonowała, a jej dokumenty zostały zniszczone.

Po wojnie, 29 listopada 1945 r. w Sądzie Okręgowym w Chojnicach ponownie zarejestrowano Spółdzielnię pod nazwą „Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Państwowych i Samorządowych”. Pierwsze powojenne lata działalności ograniczały się wyłącznie do przeprowadzania remontów budynków i prowadzenia administracji, gdyż po wojnie zastano budynki poważnie zdewastowane i zniszczone. Pierwszą zrealizowaną po wojnie inwestycją był budynek przy ulicy Sobieskiego 19 z 32 mieszkaniami, oddany do użytku w 1960 r.
W latach 1960-1964 Spółdzielnia zbudowała 8 budynków z 225 mieszkaniami.
W drugiej połowie lat 60-tych rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych na osiedlu Czyżykowo. Powstało 27 budynków.
Zasadniczy rozwój Spółdzielni nastąpił w latach 70-tych. W tym czasie powstało osiedle Śródmieście II, nazwane potem im. Garnuszewskiego, rozpoczęto budowę największego osiedla Suchostrzygi oraz budynków spółdzielczych w miastach Gniew i Pelplin. Ogółem w latach siedemdziesiątych oddano do użytku 58 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się 4.426  mieszkań o ogólnej powierzchni użytkowej 189 tys. m2

W  latach  80-tych  Spółdzielnia  stawia  następnych 56 budynków z 2.481 mieszkaniami o ogólnej pow. użytkowej ponad 120 tys. m2. W latach tych poza budownictwem mieszkaniowym, Spółdzielnia realizuje także lokale użytkowe, sklepy, domy kultury, garaże oraz infrastrukturę na nowych osiedlach.
W latach 90-tych nastąpił spadek ilości budowanych mieszkań, powstały 22 budynki z 452 mieszkaniami o ogólnej pow. użytkowej 27 tys. m2

zdjęcie: Budynek przy ul. Paderewskiego
Budynek przy ul. Paderewskiego
fot. St. Zaczyński (sierpień 1998)

Spółdzielnia na przestrzeni wielu lat istnienia zmieniała strukturę organizacyjną i nazwę. W grudniu 1964 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni uchwaliło zmianę nazwy na „Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie”.
W związku ze zmianami wprowadzonymi w podziale administracyjnym Państwa, w styczniu 1976 r. ustalono nazwę: „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie„, która obowiązuje do dzisiaj.

zdjęcie: Budynki przy ul. Topolowej
Budynki przy ul. Topolowej
fot. St. Zaczyński (czerwiec 1998)

W październiku 2007 r. ukończono prace związane z oddaniem kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Topolowej w Tczewie.
Powstał budynek czterokondygnacyjny, dwuklatkowy, o 28 mieszkaniach i 9 garażach. Mieszkania mają po 2 lub 3 pokoje i powierzchnię użytkową od 39,89 m2 do 64,90 m2.

W grudniu 2008 r. zakończono realizację budynku przy ul. Dworcowej w Pelplinie.

zdjęcie: najnowszy budynek przy ul. Topolowej 12
Jeden z najnowszych budynków przy ul. Topolowej 12 w Tczewie

W latach 1994 – 2007 wykonano prace remontowo-modernizacyjne instalacji ciepłej wody połączone z likwidacją piecyków gazowych do podgrzewania wody. Przyczyniło się to do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Ogółem instalację c.w. otrzymało ponad 6.400 lokali mieszkalnych.
Sukcesem Spółdzielni było wykonanie instalacji c.o. i c.w. w budynkach ponad stuletnich przy ul. Sobieskiego w Tczewie.

W latach 1994 – 2009 zrealizowano prace termomodernizacyjne budynków, w szczególności docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano także remonty kapitalne dachów z zastosowaniem technologii pap termozgrzewalnych. W 2012 r. zakończono modernizację  dźwigów osobowych we wszystkich budynkach wysokich. Zamontowano 33 windy nowej generacji.

W związku z projektem wprowadzenia oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wykonano modernizację instalacji wraz z wprowadzeniem ograniczników poboru prądu w piwnicach oraz zastosowaniem systemów światła kroczącego na klatkach schodowych. Na bieżąco prowadzone są prace remontowe i konserwacyjne, z uwzględnieniem priorytetu robót prowadzących do usprawnienia indywidualnego rozliczania mieszkań ze zużycia ciepłej i zimnej wody.

Poza działalnością eksploatacyjną i inwestycyjną Spółdzielnia prowadzi także działalność społeczno-wychowawczą.

Brak możliwości komentowania