Formularze

Formularze

Obok łącza do formularza opisano obowiązujący sposób jego złożenia w Spółdzielni. Przyjęta procedura ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów.

Dokumenty można składać w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie oraz w siedzibach administracji osiedlowych.

 

Oświadczenie dot. adresu e-mail do korespondencji – formularz należy podpisać w obecności pracownika Spółdzielni, który zweryfikuje tożsamość osoby składającej dokument.

Oświadczenie dot. numeru rachunku bankowego do wypłat – formularz należy podpisać w obecności pracownika Spółdzielni, który zweryfikuje tożsamość osoby składającej dokument.

Oświadczenie dot. liczby zamieszkałych osób – skan wypełnionego formularza można złożyć drogą elektroniczną ze zgłoszonego wcześniej adresu e-mail.

Wniosek o wygenerowanie hasła do iOK – skan wypełnionego formularza można złożyć drogą elektroniczną ze zgłoszonego wcześniej adresu e-mail.

Brak możliwości komentowania