Regulaminy

Regulaminy obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie zawierający ostatnie zmiany dokonane Uchwałą nr 6/2016 Walnego Zgromadzenia i zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy w dn. 27.07.2016 r.

Wykaz regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Treść regulaminów dostępnych w wersji elektronicznej:

Nazwa regulaminu Data zatwierdzenia
Regulamin używania lokali i porządku domowego 15.05.2006
Regulamin obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali
oraz zasad rozliczania Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale mieszkalne i użytkowe
17.01.2005
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale 25.05.2015
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody wodociągowej w budynkach i lokalach 20.12.2010
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach i lokalach 23.03.2009
Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych 17.03.2008
Regulamin rozliczania energii elektrycznej w budynkach 23.09.2013
Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych oraz przeprowadzania przetargów na ich wynajem 27.02.2012
Regulamin użytkowania garaży 25.11.2013
Regulamin wynajmu pomieszczeń wspólnych 28.09.2015
Regulamin wykonywania i eksploatacji monitoringu wizyjnego budynków mieszkalnych 28.09.2015
Regulamin naprawy loggi i balkonów 22.09.2014

Brak możliwości komentowania