Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew

tel. 58-531-44-07, 58-530-41-71, fax 58-531-48-59

NIP 593-010-02-99

numer rachunku bankowego 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 (PKO BP o/Tczew)

e-mail: biuro@sm.tczew.pl
Zastrzegamy sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na korespondencję niezgodną z wymogami określonymi w ust. 63 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, to znaczy: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie(…)”.
Jeżeli oczekujesz szybkiego uzyskania odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor: Jerzy Konkolewski 58-530-41-71
Z-ca dyrektora ds. techniczno-inwestycyjnych: Jarosław Gogulski 58-530-41-77
Z-ca dyrektora ds. eksploatacji: Marta Zelka 58-530-41-78
Kierownik Działu organizacyjno-członkowskiego: Janusz Labenz 58-530-41-72
Główny Księgowy: Beata Kąkol 58-530-41-80
Z-ca Głównego Księgowego: Anna Ołoś 58-530-41-81
Informacja o opłatach za mieszkanie 58-530-41-70
Sprawy dotyczące członkostwa i własności lokali mieszkalnych 58-530-41-79
Windykacja zadłużeń 58-530-41-84, 58-530-41-87
Rozliczenia kredytów mieszkaniowych 58-530-41-83
Rozliczenia zużycia wody 58-530-41-76
Rozliczenia zużycia c. o. 58-530-41-85
Rozliczenia lokali użytkowych 58-530-41-88
Biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie są czynne w godzinach:
poniedziałek 08:00 – 16:00
wtorek 07:00 – 15:00
środa 07:00 – 15:00
czwartek 07:00 – 15:00
piątek 07:00 – 15:00

Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w poniedziałki 14:00 – 16:00.
Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje interesantów w pierwszy poniedziałek miesiąca 14:00 – 16:00.

Brak możliwości komentowania