Informacje

Pogotowie dźwigowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie informuje lokatorów, że od dnia 01 listopada 2019 r. zmianie ulegają godziny funkcjonowania pogotowia dźwigowego. Firma REMDŹWIG, zgodnie z nową umową na konserwację urządzeń dźwigowych, będzie usuwała awarie oraz uruchamiała dźwigi w dni powszednie, soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy od 8:00 do 18:00.

Nowa inwestycja

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
ogłasza sprzedaż mieszkań
na zasadach odrębnej własności w nowo budowanej nieruchomości
– 3 budynków wielorodzinnych z podziemnymi miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi – 
przy ul. Jaworowa / Żwirki w Tczewie

Budynki 1-klatkowe, 4-kondygnacyjne z windami, mieszkania o powierzchni od 38 m² do 67 m².

Do każdego mieszkania przynależy komórka lokatorska oraz prawo korzystania z miejsca postojowego w hali garażowej.

 • cena mieszkania:

  5 380,00 zł/m² brutto

 • cena komórki lokatorskiej:

  1 500,00 zł/m² brutto

 • cena miejsca postojowego:

  29 800,00 zł/miejsce brutto

Karty mieszkań można obejrzeć w zakładce „INWESTYCJA”.

Pierwszeństwo w nabyciu mieszkań mają członkowie oczekujący na mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.
Chętni członkowie oczekujący winni zgłaszać się do dnia 4.11.2019 r.

Sprzedaż mieszkań dla pozostałych nabywców rozpocznie się od dnia 5.11.2019 r.

Oferujemy ratalne gromadzenie wkładu budowlanego w trakcie realizacji inwestycji.
Termin zasiedlenia: lipiec 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekcji technicznej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie, al. Zwycięstwa 6, pokój nr 7, tel. 58-530-41-82.

Zmiana Statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie informuje, że w dn. 27.08.2018 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie Statutu Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia.

Obsługę kasową prowadzi Monetia

Od 01.03.2016 obsługę kasową w siedzibie spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie prowadzi agencja Monetia sp. z o. o.

Za wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie prowizje nie będą pobierane, natomiast koszt wypłaty wynosił będzie 5 zł.

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego prowadzonych przez PKO BP S.A. Oddział w Tczewie.

Numery te mają postać: XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Własny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości numer można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

 1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
 3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Zasady przekształcania starych zasobów

Zasady przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie.

Aktualizacja: 10.2019

Więcej…

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew
tel. 58-530-41-71, 58-531-44-07

BZ 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie należy do najstarszych w Polsce i największych na Pomorzu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą historią.

Nasze liczby to:

18.000 mieszkańców

8.811 mieszkań

187 budynków

121 lat

6 administracji osiedlowych:
AO „Czyżykowo” w Tczewie
AO „Garnuszewskiego” w Tczewie
AO „Suchostrzygi I” w Tczewie
AO „Suchostrzygi II” w Tczewie
AO w Pelplinie
AO w Gniewie

Kronika do 1973 r.

 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje
 • Informacje

Z satysfakcją informujemy, że podczas centralnych uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2016” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie otrzymała nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie im. dr. Ryszarda Jajszczyka za osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku  spółdzielczości mieszkaniowej.

O nas

Brak możliwości komentowania.