Informacje

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie
al. Zwycięstwa 6, 83-110 Tczew
tel. 58-531-44-07, 58-530-41-71

BZ

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie należy do najstarszych w Polsce i największych na Pomorzu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą historią.

Obecnie zarządzamy 188 budynkami w miastach Tczew, Pelplin i Gniew.

8.811 lokali mieszkalnych

ok. 17.900 mieszkańców

188 budynków mieszkalnych

6 administracji osiedlowych (AO):
AO „Czyżykowo” w Tczewie
AO „Garnuszewskiego” w Tczewie
AO „Suchostrzygi I” w Tczewie
AO „Suchostrzygi II” w Tczewie
AO w Pelplinie
AO w Gniewie

Przetarg na wynajem mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego:
Tczew, ul. Kasztanowa 11B/7, powierzchnia użytkowa 59,80 m².
Cena wywoławcza wynajmu 1 m² wynosi 10,00 zł + opłaty za używanie lokalu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000 zł.
Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni w PKO BP o/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 do terminu przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6, pok. 4 lub pod numerem telefonu 58 531-44-07, wew. 72.

Mieszkanie można oglądać od 22.03.2018 do 28.03.2018 w godzinach 10:00 – 14:00 w dniach roboczych po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla Suchostrzygi II, tel. 58-532-75-90.

Przetarg odbędzie się 29.03.2018 o godzinie 12:00 w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie (sala konferencyjna – I piętro).

Lokale do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie oferuje do wynajęcia:

1/ lokal użytkowy (działalność biurowa)                                            – ul.Konarskiego 14        – 35,00 m2

2/ sala (imprezy okolicznościowe – spotkania,prezentacje,kursy) – ul.Konarskiego 14      – 80,35 m2

Szczegółowe informacje pod nr tel.58/530-41-88

Oferta pracy

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie zatrudni Panią / Pana na stanowisku dozorca-sprzątacz w Administracji Osiedla „Czyżykowo”.
Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Bliższych informacji udziela Kierownik AO, tel. 58-531-03-82 lub Dział Kadr, tel. 58-530-41-74.

CV powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”.

Zmiana godzin funkcjonowania pogotowia lokatorskiego

Uwaga! Od dnia 01.01.2018 zmieniły się godziny funkcjonowania pogotowia lokatorskiego. Wszelkie awarie poza godzinami pracy administracji należy zgłaszać pod numer 609-183-500.

Więcej informacji: www.sm.tczew.pl/awaria/

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia 2017

Dnia 14 czerwca 2017 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie dokonało autoryzacji uchwał podjętych na zebraniach poszczególnych części WZ. Szczegóły w załączniku: Protokół Kolegium WZ 2017

Nagroda im. dr. Ryszarda Jajszczyka

Z satysfakcją informujemy, że podczas centralnych uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2016” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie otrzymała nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie im. dr. Ryszarda Jajszczyka za osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku  spółdzielczości mieszkaniowej.

Nagroda-ZRSMRP

 

Obsługę kasową prowadzi Monetia

Od 01.03.2016 obsługę kasową w siedzibie spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie prowadzi agencja Monetia sp. z o. o.

Za wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie prowizje nie będą pobierane, natomiast koszt wypłaty wynosił będzie 5 zł.

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego prowadzonych przez PKO BP S.A. Oddział w Tczewie.

Numery te mają postać: XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Własny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości numer można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Zasady przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną oraz dokonywania wypłat

Na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni 25.06.2015 r. została zatwierdzona „Instrukcja dotycząca dokonywania wypłat” wraz formularzami oświadczeń, umożliwiających wskazanie numeru rachunku bankowego oraz adresu e-mail. Formularze można uzyskać ze strony internetowej, w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 oraz w Administracjach Osiedli. Oświadczenia powinny zostać podpisane w obecności pracownika Spółdzielni.

Przyjęta instrukcja ma na celu sprecyzowanie zasad przyjmowania zgłoszeń drogą elektroniczną, zasad dokonywania wypłat, a tym samym zabezpieczenie interesów wszystkich naszych lokatorów i klientów.

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Zasady przekształcania starych zasobów

Zasady przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie. Czytaj dalej…


W mediach o nas

 

Brak możliwości komentowania