Informacje

Przetarg na wynajem mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego: Tczew, ul. Jodłowa 1C/6, powierzchnia użytkowa 30,19 m², 1 pokój, parter.

Cena wywoławcza wynajmu 1 m² wynosi 12,00 zł + opłaty za używanie lokalu

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2000 zł na rachunek Spółdzielni w PKO BP o/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 do terminu przetargu.

Dowód wpłaty należy okazać przed przystąpieniem do przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6, pok. 4 lub pod numerem telefonu 58‑530-41-72.

Mieszkanie można oglądać od 25.03.2019 do 28.03.2019 w godzinach 10:00 – 14:00 w dniach roboczych po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla Suchostrzygi II, tel. 58-532-75-90.

Przetarg odbędzie się 28.01.2019 o godzinie 13:00 w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie (sala konferencyjna – I piętro).

Lokale użytkowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie oferuje do wynajęcia:

1/ sala (spotkania, prezentacje, kursy) – ul. Konarskiego 14 – 80,35 m²

2/ magazyn (pomieszczenie gospodarcze) – ul. Sobieskiego 15 – 28,91 m²

Szczegółowe informacje pod nr tel. 58-530-41-88

Relacje z uroczystości 120-lecia

 

    

Zmiana Statutu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie informuje, że w dn. 27.08.2018 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zmianie Statutu Spółdzielni, zgodnie z Uchwałą nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia.

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia

30 maja 2018 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie dokonało autoryzacji uchwał podjętych na zebraniach poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2018 r. Szczegóły w załączniku: Protokół Kolegium WZ 2018.

Obsługę kasową prowadzi Monetia

Od 01.03.2016 obsługę kasową w siedzibie spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie prowadzi agencja Monetia sp. z o. o.

Za wpłaty na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie prowizje nie będą pobierane, natomiast koszt wypłaty wynosił będzie 5 zł.

Indywidualne numery rachunku bankowego

Rozliczenia z lokatorami prowadzone są za pomocą indywidualnych numerów rachunku bankowego prowadzonych przez PKO BP S.A. Oddział w Tczewie.

Numery te mają postać: XX 1020  1909 4444 XXXX XXXX XXXX.
Własny numer rachunku można odczytać na zawiadomieniu o wysokości opłat.
W razie wątpliwości numer można zweryfikowaćsystemie iOK, telefonicznie pod numerem 58-530-41-70 lub osobiście w biurach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie.

Dodatki mieszkaniowe

Każdy lokator ma prawo ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z Urzędu Miasta (lub Urzędu Miasta i Gminy) zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli:

  1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
  2. średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza dla jednej osoby 175 %, a dla rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,
  3. nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej mieszkania.

Lokator posiadający zadłużenie czynszowe może również zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie pod warunkiem spełnienia wymogów wymienionych powyżej oraz spisania ze spółdzielnią porozumienia w sprawie spłaty zaległości czynszowych w ratach.

Zasady przekształcania starych zasobów

Aktualizacja: 10.2018

Zasady przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie. Czytaj dalej…

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie należy do najstarszych w Polsce i największych na Pomorzu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą historią.

Nasze liczby to:

18.000 mieszkańców

8.811 mieszkań

187 budynków

120 lat

6 administracji osiedlowych:
AO „Czyżykowo” w Tczewie
AO „Garnuszewskiego” w Tczewie
AO „Suchostrzygi I” w Tczewie
AO „Suchostrzygi II” w Tczewie
AO w Pelplinie
AO w Gniewie

 

Kronika SM Tczew do 1973 r.

 

Z satysfakcją informujemy, że podczas centralnych uroczystości z okazji „Dnia Budowlanych 2016” Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie otrzymała nagrodę w I Ogólnopolskim Konkursie im. dr. Ryszarda Jajszczyka za osiągnięcia w prowadzonej działalności i propagowanie pozytywnego wizerunku  spółdzielczości mieszkaniowej.

Nagroda-ZRSMRP

Brak możliwości komentowania.