Organy

Organy Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

Walne Zgromadzenie

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie. Ze względu na dużą  liczbę członków, Walne Zgromadzenie jest podzielone na części. Walne Zgromadzenie zwoływane  jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku. Szczegółowy opis kompetencji organów zawiera Statut Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z osób wybranych na okres 3 lat przez Walne  Zgromadzenie.

Aktualnie w Radzie Nadzorczej zasiadają:

Franciszek Portjanko Przewodniczący Rady Nadzorczej os. Suchostrzygi II
Zofia Bielecka Sekretarz Rady Nadzorczej os. w Pelplinie
Jan Franczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej os. Garnuszewskiego
Leonard Spindel Sekretarz Komisji Rewizyjnej os. Suchostrzygi I
Benedykt Sobecki Członek Komisji Rewizyjnej os. Suchostrzygi II
Feliks Lewandowski Przewodniczący Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Czyżykowo
Szczepan Samp Sekretarz Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Suchostrzygi I
Ryszard Brucki Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Garnuszewskiego
Marian Musiał Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Garnuszewskiego
Andrzej Solecki Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. w Gniewie
Ewa Wiśniewska Członek Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej os. Suchostrzygi I

Zarząd

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd składa się 3 osób wybranych przez Radę Nadzorczą:

Jerzy Konkolewski Prezes Zarządu
Jarosław Gogulski Członek Zarządu
Janusz Labenz Członek Zarządu

Rady Osiedli

Rady Osiedli są organami konsulatacyjno-doradczymi Rady Nadzorczej i Zarządu

Rada Osiedla Czyżykowo
Ignacy Makowski Przewodniczący
Jerzy Wierzbowski Sekretarz
Feliks Lewandowski Członek
Rada Osiedla im. Garnuszewskiego
Marian Musiał Przewodniczący
Regina Bielińska Sekretarz
Ryszard Brucki Członek
Leon Czerwiński Członek
Mikołaj Wiatr Członek
Rada Osiedla Suchostrzygi I
Gertruda Pierzynowska Przewodniczący
Anna Miernikiewicz Sekretarz
Danuta Radziszewska Członek
Henryk Gorczyca Członek
Rada Osiedla w Pelplinie
Wiesława Ślizewska Przewodniczący
Renata Guz Sekretarz
Antoni Librecht Członek
Rada Osiedla w Gniewie
Andrzej Solecki Przewodniczący
Halina Woźniak Sekretarz
Celina Dereszkiewicz Członek
Rada Osiedla Suchostrzygi II
Anna Wilma Przewodniczący
Henryk Plewka Sekretarz
Benedykt Plotta Członek
Benedykt Sobecki Członek
Marek Strzałkowski Członek

Brak możliwości komentowania