Przetargi

PRZETARGI

Przetarg na wynajem mieszkania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego:
Tczew, ul. Kasztanowa 11B/7, powierzchnia użytkowa 59,80 m².
Cena wywoławcza wynajmu 1 m² wynosi 10,00 zł + opłaty za używanie lokalu.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3000 zł.
Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni w PKO BP o/Tczew nr 87 1020 1909 0000 3502 0036 2822 do terminu przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6, pok. 4 lub pod numerem telefonu 58 531-44-07, wew. 72.

Mieszkanie można oglądać od 22.03.2018 do 28.03.2018 w godzinach 10:00 – 14:00 w dniach roboczych po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Osiedla Suchostrzygi II, tel. 58-532-75-90.

Przetarg odbędzie się 29.03.2018 o godzinie 12:00 w biurze Spółdzielni przy al. Zwycięstwa 6 w Tczewie (sala konferencyjna – I piętro).

Treść ogłoszenia została zmieniona – termin składania ofert przedłużono z 29.03.2018 r. na 5.04.2018 r. , godzina: 12.00. Wszelkie inne warunki zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie ogłasza przetargi na wykonanie renowacji ścian zew. budynków mieszkalnych przy ul. Stroma 4 i 5 w Tczewie.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. ” Miasto od nowa-rewitalizacja Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne- wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta-mechanizm ZIT”. ”

zapytanie ofertowe Stroma 4

Projekt Stroma 4

zapytanie ofertowe Stroma 5

Projekt Stroma 5

Umowa – wzór

Ogłoszenia o w/w przetargach umieszczone zostały na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096223#

i

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096213

oraz

www.rewitalizacja.tczew.pl

Brak możliwości komentowania