Uchwały

Uchwały organów Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie

Uchwała nr 31/2007 Rady Nadzorczej z dnia 03.09.2007 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za sporządzanie odpisów i kopii dokumentów Spółdzielni na wniosek spółdzielcy.

Uchwała nr 33/2009 Rady Nadzorczej z dnia 16.11.2009 r. w sprawie ustalania wysokości opłat za sporządzanie odpisów i kopii dokumentów Spółdzielni na wniosek spółdzielcy oraz wydawanych zaświadczeń dla użytkowników lokali.

Uchwała nr 26/2013 Rady Nadzorczej z dnia 21.10.2013 r. w sprawie pobierania opłat prowizyjnych od osób dokonujących wypłat gotówkowych z kont Spółdzielni w kasie Agencji PKO przy Alei Zwycięstwa 6.

Uchwała nr 13/2015 Rady Nadzorczej z dnia 15.06.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zarchiwizowanie nagrania z rejestratora monitoringu na wniosek lokatora.

Uchwała nr 02/2016 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r. w sprawie zmian w „Regulaminie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie” oraz ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za użytkowanie dźwigów osobowych na 2016 r.

Uchwała nr 05/2016 Rady Nadzorczej z dnia 21.03.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wysyłanie korespondencji.

Brak możliwości komentowania