Zasady przekształcania starych zasobów

Zasady przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności dla lokali mieszkalnych przy ul. Sobieskiego, Paderewskiego (za wyjątkiem 15A i 18), Stromej i Wybickiego w Tczewie.

Zgodnie z § 99 ust. 1 Statutu członkowie zamieszkujący ww. lokale przydzielone im po 1960 r., w przypadku gdy nie byli oni następcami prawnymi poprzednich członków, mogą przekształcić lokatorskie prawo w odrębną własność na następujących zasadach: 1. kwota przekształcenia stanowi iloczyn powierzchni użytkowej lokali i 3 % wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, podawaną przez Wojewodę Pomorskiego za okres, w którym następuje przekształcenie, 2. należność może być rozłożona do 12 miesięcznych rat, 3. ustanowienie odrębnej własności następuje po wpłacie całej należności.

Kwoty z przekształcenia lokali przeznacza się na fundusz remontowy nieruchomości, w której nastąpiło przekształcenie.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynku podany w Obwieszczeniu Wojewody Pomorskiego z dn. 22 grudnia 2017 – dla województwa pomorskiego wynosi 5.019,00 zł (Dz. Urz. z 22.12.2017, poz. 4606).
3% z powyższej kwoty stanowi 150,57 zł.

Ww. obwieszczenie weszło w życie dn. 01.01.2018 i obowiązuje do 30.06.2018.

Przykład: mieszkanie o powierzchni użytkowej 50 m².

Wyliczenie: 50 m² pow. uż.  x  150,57 zł/m² = 7.528,50 zł
Kwota 7.528,50 zł stanowi przykładową cenę przekształcenia prawa do lokalu w odrębną własność.

Brak możliwości komentowania